Słowo

ηκουσα

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 82 razy w 78 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 48 razy w 45 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady