Słowo

ηκουσαμεν

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 25 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady