Słowo

ηκουσαν

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 88 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 70 razy w 65 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady