Słowo

ηκουσατε

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 42 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady