Słowo

ηκουσεν

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 154 razy w 148 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 137 razy w 131 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady