Słowo

ηλθεν

(1 - 20) z 94

znaleziono łącznie 314 razy w 302 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 94 razy w 94 wersetach, w Septuagincie 220 razy w 208 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady