Słowo

ηλθον

(1 - 20) z 62

znaleziono łącznie 179 razy w 170 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 64 razy w 62 wersetach, w Septuagincie 115 razy w 108 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady