Słowo

ηλιος

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 56 razy w 53 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 39 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady