Słowo

ηλιου

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 161 razy w 148 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 147 razy w 134 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady