Słowo

ημας

(1 - 20) z 164

znaleziono łącznie 553 razy w 456 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 178 razy w 164 wersetach, w Septuagincie 373 razy w 290 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady