Słowo

ημεις

(1 - 20) z 121

znaleziono łącznie 252 razy w 242 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 126 razy w 121 wersetach, w Septuagincie 125 razy w 120 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady