Słowo

ημερα

(1 - 20) z 105

znaleziono łącznie 866 razy w 789 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 108 razy w 105 wersetach, w Septuagincie 758 razy w 684 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady