Słowo

ημεραι

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 150 razy w 144 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 126 razy w 121 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady