Słowo

ημεραις

(1 - 20) z 49

znaleziono łącznie 195 razy w 183 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 50 razy w 49 wersetach, w Septuagincie 144 razy w 133 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady