Słowo

ημεραν

(1 - 20) z 57

znaleziono łącznie 253 razy w 240 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 57 wersetach, w Septuagincie 191 razy w 181 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady