Słowo

ημερας

(1 - 20) z 121

znaleziono łącznie 765 razy w 700 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 125 razy w 121 wersetach, w Septuagincie 637 razy w 576 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady