Słowo

ημην

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 59 razy w 54 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 43 razy w 38 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady