Słowo

ημιν

(1 - 20) z 167

znaleziono łącznie 477 razy w 428 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 177 razy w 167 wersetach, w Septuagincie 293 razy w 254 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady