Słowo

ημισυ

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 67 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 64 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady