Słowo

ημων

(1 - 20) z 365

znaleziono łącznie 1356 razy w 1032 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 411 razy w 365 wersetach, w Septuagincie 935 razy w 657 wersetach, w innych pismach 10 razy w 10 wersetach.

Przekłady