Słowo

ην

(1 - 20) z 394

znaleziono łącznie 1474 razy w 1354 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 423 razy w 394 wersetach, w Septuagincie 1049 razy w 958 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady