Słowo

ηρξαντο

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 33 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 14 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady