Słowo

ηρξατο

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 69 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady