Słowo

ης

(1 - 20) z 55

znaleziono łącznie 260 razy w 248 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 55 razy w 55 wersetach, w Septuagincie 202 razy w 190 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady