Słowo

ησαν

(1 - 20) z 93

znaleziono łącznie 317 razy w 300 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 96 razy w 93 wersetach, w Septuagincie 221 razy w 207 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady