Słowo

ητησατο

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 16 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady