Słowo

ητις

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 82 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 40 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady