Słowo

θαλασσαν

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 196 razy w 179 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 44 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 152 razy w 138 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady