Słowo

θαλασσης

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 166 razy w 157 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 137 razy w 129 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady