Słowo

θανατον

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 79 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 54 razy w 51 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady