Słowo

θανατος

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 55 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 31 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady