Słowo

θανατου

(1 - 20) z 50

znaleziono łącznie 135 razy w 129 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 53 razy w 50 wersetach, w Septuagincie 79 razy w 76 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady