Słowo

θαυμασια

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 34 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 33 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady