Słowo

θελει

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 26 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady