Słowo

θελεις

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 23 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady