Słowo

θελημα

(1 - 20) z 39

znaleziono łącznie 65 razy w 62 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 22 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady