Słowo

θελω

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 44 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady