Słowo

θελων

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 18 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady