Słowo

θεον

(1 - 20) z 143

znaleziono łącznie 467 razy w 448 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 150 razy w 143 wersetach, w Septuagincie 314 razy w 302 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady