Słowo

θεος

(1 - 20) z 291

znaleziono łącznie 1823 razy w 1609 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 316 razy w 291 wersetach, w Septuagincie 1507 razy w 1318 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady