Słowo

θεου

(1 - 20) z 655

znaleziono łącznie 1558 razy w 1445 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 706 razy w 655 wersetach, w Septuagincie 844 razy w 782 wersetach, w innych pismach 8 razy w 8 wersetach.

Przekłady