Słowo

θεω

(1 - 20) z 158

znaleziono łącznie 421 razy w 407 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 162 razy w 158 wersetach, w Septuagincie 258 razy w 248 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady