Słowo

θηριον

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 30 razy w 28 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 11 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady