Słowo

θρονου

(1 - 20) z 32

znaleziono łącznie 91 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 32 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 51 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady