Słowo

θυγατερα

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 73 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 69 razy w 64 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady