Słowo

θυγατηρ

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 105 razy w 98 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 95 razy w 88 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady