Słowo

θυραν

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 70 razy w 65 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady