Słowo

θυσιαστηριον

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 222 razy w 198 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 215 razy w 192 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady