Słowo

ιακωβ

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 397 razy w 358 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 370 razy w 333 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady