Słowo

ιασατο

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 9 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady